20160830_125813
20160830_125813

Regel- vrije teams aan tafel bij V&J

Impressieverslag lunchbijeenkomst ‘Vernieuwend werken en regelvrije teams’

 20160830_125839

 

 

Door Lonneke van der Holst, 30 augustus 2016

Noem ze context-gedreven, noem ze regelvrij, noem ze vernieuwend of innovatief. De gemene deler van de regelvrije teams die aanwezig waren op de lunchbijeenkomst van 30 augustus jl., is dat ze met een ongelooflijke lading energie de bedoeling van het politiewerk centraal stellen. De aanwezige speeddaters konden kiezen uit tien verschillende basisteams en mochten drie keer 15 minuten speeddaten. Het kiezen ging vrij vlot – bij elk basisteam moet immers wel inspiratie te halen zijn, zullen de speeddaters hebben gedacht. Het afbreken van de 15 minuten was lastiger; de vertegenwoordigers van de basisteams en de speeddaters raakten zonder uitzondering verwikkeld in interessante gesprekken. Hieronder wordt een impressie geschetst van de bijeenkomst.

De bedoeling van het politiewerk centraal stellen!

De speeddatesessies

Uit de speeddatesessies blijkt dat teams reflecteren op hun eigen werking binnen de context. Daar verbinden ze conclusies aan om vervolgens hun werking te verbeteren. Dit doen de basisteams bijvoorbeeld door te werken met gebiedsgebonden groepen; door lokale ruimte te creëren (ruimte binnen toegekende budget, minder regels) en door te streven naar productief optreden in plaats van reactief (‘noodhulpmentaliteit’).

Welke ingrediënten heb je nodig?

Een aantal ingrediënten lijkt onontbeerlijk voor de manier van werken van deze tien basisteams. Een vooraanstaande is professionele vrijheid. Dit gaat hand in hand met het vertrouwen in de medewerker, en de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk neerleggen. Door de medewerker professionele vrijheid te geven, gaat hij verantwoordelijk met zijn taken om. Die taken dienen altijd een doel dat buiten de organisatie ligt, zoals een veiligere wijk en een tevreden burger. De veilige wijk en de tevreden burger zijn voor de meeste basisteams de bedoeling van het politiewerk. Dit betekent dat de feedback voor een basisteam voor een groot deel uit de wijk moet komen, bij de burger vandaan.

Wat leren andere organisaties van deze basisteams?

20160830_125756

De term verbinding was voor verschillende organisaties belangrijk om als notie mee te nemen in het eigen werk.

De directie wetgeving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bracht dit als volgt tot uitdrukking. “We zijn nu het wetboek van strafvordering aan het moderniseren. Het uitwisselen van de ervaringen van vandaag heeft aangetoond hoe belangrijk het is om in deze fase te praten met de uitvoering. Daar heeft de verandering in wetgeving effect.” Ook het OM gaf aan dat verbinding essentieel is met het oog op de werking van de strafrechtketen: “Het is belangrijk om verbinding te zoeken met de organisaties waar je mee samenwerkt. Als een Officier van Justitie in het kader van ZSM aanvullende informatie wil uit een politieverhoor, dan helpt het om daar face-to-face met de politie contact over te hebben. Politie en OM hebben hetzelfde doel: het strafdossier rond krijgen. Maar de manier van communiceren kan ervoor zorgen dat partijen elkaar verkeerd begrijpen. Zo kan de politie ervaren dat het OM een aanvullend verhoor wil om de politie meer werk te bezorgen. Door vooraf verbinding met elkaar te leggen, worden dit soort situaties voorkomen.”

Vooraf verbinding met elkaar leggen

Reflectie

Martin van Bochove heeft van de korpsleiding de opdracht gekregen om te stimuleren dit soort initiatieven binnen de politieorganisatie verder te brengen. Dit moet vooral gebeuren van buiten naar binnen, van onder naar boven en vanuit de bedoeling. Deze termen lijken in het DNA te zitten van de basisteams die zich vandaag hebben gepresenteerd. Tijdens zijn reflectie op de bijeenkomst gaf Martin dan ook aan dat hij gesterkt is in het vertrouwen dat de olievlek zich zal verspreiden.

Waarnemend DG Politie Wim Saris constateerde een paradox: het spanningsveld tussen het centrale (Den Haag) en het decentrale (de basisteams). Vroeger was ‘het centrale’ de directie politie, tegenwoordig is het de korpsleiding. Dit spanningsveld zal altijd blijven bestaan en – gekscherend – de basisteams zullen ook heus nog wel last krijgen van regels uit Den Haag.

Bijeenkomsten zoals vandaag zijn mooi om met elkaar knelpunten te benoemen en vooral ook te benoemen wat wel mogelijk is.

Siebe Riedstra (Secretaris Generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) sluit af met de constatering dat er eigenlijk heel veel kan. De basisteams zijn namelijk gewoon gaan doen, zonder zich te laten belemmeren door wat er eigenlijk niet kan. De uitspraak dat de bedoeling van buiten komt en dat protocollen soms aan de bedoeling in de weg kunnen staan, herkent de SG vanuit de tijd dat hij verantwoordelijk was voor de treinen in Nederland. Vanuit de protocollen was het belangrijk dat de treinen de dienstregeling volgden. Voor de passagiers was het belangrijker dat ze vervoerd zouden worden. Toen de treinen niet meer krampachtig aan de dienstregeling vasthielden en gewoon gingen rijden, werd beter aan het belang van de passagiers voldaan.

Gewoon doen kan heel nuttig zijn om ‘de bedoeling’ na te streven

De bijeenkomst was leuk en inspirerend. De grootste uitdaging zit er nu in om initiatieven zoals de basisteams hebben laten zien verder te brengen en bekendheid te geven.

Suggesties? Mail naar: hark.voorbij-cor@politie.nl

 

Wist je dat V&J een communitieplatform heeft?  Zie venjconnect.nl