Perfect moment
Perfect moment

Pak het moment en maak het PERFECT !!

MEDEWERKER PARTICIPATIE 

Nee, voor medewerker participatie bestaat geen blauwdruk. Je moet er als team echt samen mee aan de gang. Wat dat uiteindelijk oplevert?

 • Vertrouwen burgers komt terug
 • Criminaliteitscijfer daalt
 • Productiecijfers stijgt
 • Ziekteverzuim daalt
 • Medewerkers tevredenheid stijgt.

Maar hoe doe je dat?

Door FM werd het Spoorboekje de Derde Halte georganiseerd en o.a. dit onderwerp kreeg de aandacht. Vanuit de Hark Voorbij werden Robert Doornbusch, teamchef en Winfred van Dijk, operationeel speciallis t BT de Waarden gevraagd om hun verhaal te vertellen. En daar werd gretig naar geluisterd.

Ze vertelden over het tot stand komen van hun VISIE. De noodzaak om te veranderen;

 • Politie is systeem gedreven;
 • 1 kwartier buiten is grofweg 1 uur binnen;
 • Maatschappij verandert snel en fundamenteel;
 • Verandering vraagt meer politie op straat.

Van incident gestuurd naar context gedreven werken met als gezamenlijke afspraak

 1. Alle klussen oppakken die zich aandienen;
 2. Zo snel mogelijk.
 3. Centraal staat de BURGER
 4. Problematiek is leidend!
 5. Gebruik makend van ons vakmanschap
 6. Niets doen is geen optie!

Wetenschappelijke feiten

 • 70% van geplande veranderingen mislukken
 • 75 tot 80% van spontane veranderingen lukken

Denkrichting

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik makend van de ondernemende medewerkers die kansen zien om het werk anders te organiseren.

Wat hebben we gedaan?

 • Startbijeenkomst met het volledige team;
  • Entertrainer (klantgerichtheid, persoonlijk vakmanschap)
 • Vorming contextteams
 • Eerste stappen contextgedreven werken
 • Medewerkersparticipatie
 • Sessies met OE’s en OS’en
 • Faciliteren technologische ontwikkeling
 • Hitteschild naar de organisatie
 • Resultaatverantwoordelijkheid initiëren

Wat hebben we bereikt?

 • Vergroting eigenaarschap medewerkers
 • Medewerkers voelen zich verbonden met hun wijk

En wat dat uiteindelijk oplevert mag duidelijk zijn.

Taken teamleiding

 • Richting geven
 • Faciliteren
 • Coachen
 • Stel de juiste vragen
 • Hitteschild zijn

ELKAAR NODIG

Duidelijk werd dat bij de zoektocht naar het anders organiseren van het werk we elkaar nodig hebben. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we goed politiewerk kunnen verrichten!

Aangezien we op de prachtige locatie van de politieacademie te Lelystad waren konden ook alle collega’s hun Rijvaardigheid weer toetsen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt.